Stavba je ako symfónia

12. 05. 2022

12. 05. 2022

Posledná etapa Ovocných sadov začína

29. 04. 2022

Aktuálne dokončujeme výkopové práce na poslednej etape Ovocných sadov. Začíname s betonážou, hydroizoláciou a jej krycou vrstvou a realizujeme základovú dosku parkovacieho domu.

29. 04. 2022

Druhá etapa rastie

25. 04. 2022

Šesť bytových domov z prvej etapy Ovocných sadov už stojí a v týchto dňoch dokončujeme ďalšiu etapu a odlievame skelet na predposledné poschodie. Zároveň realizujeme rozvody zdravotechniky, vzduchotechniky a kúrenia a zameriavame otvory pre okná, ktoré sa práve začínajú vyrábať.

25. 04. 2022