Základom nášho úspechu, sú tí správni ľudia

Peter Šidelský

projektový manažér, divízia CB

Koordinuje stavby, dohliada na dodržiavanie harmonogramov, riadi subdodávateľov a stará sa o to, aby pozemné stavby rástli v súlade s požiadavkami investora. Svojmu tímu sa vždy snaží vytvárať prostredie, v ktorom môžu pracovať nerušene a na 110%.

Mikuláš Čurik

člen predstavenstva a obchodný riaditeľ

Člen predstavenstva a náš obchodný riaditeľ, ktorý má na starosti súťaže, verejné obstarávanie, negociácie s investormi a prípravu zmlúv k projektom. Svoju kariéru začal v mediálnom prostredí, no od roku 2013 pracuje v stavebnej oblasti. Tých, ktorí s ním sedia za jedným stolom, prekvapí pozitívnym myslením a štipkou elegantného humoru.

Róbert Čorba

vedúci právneho oddelenia

Náš advokát a vedúci právneho oddelenia sa v stavebníctve pohybuje už od roku 2014 a ovláda medzinárodné pravidlá žltej aj červenej FIDIC knihy, ktoré určujú štandardy, postupy a pravidlá pri realizácii stavieb.

Ladislav Demeter

vedúci oddelenia controllingu

Oddelenie controllingu má na starosti Ladislav Demeter, ktorého k jeho práci priviedlo štúdium finančného manažmentu. U nás je zdopovedný za tvorbu finančných plánov, reportovanie výsledkov a finančný controlling.

”Chyby treba hľadať ešte predtým ako vzniknú”
Ladislav Demeter

Zdeno Kuna

člen predstavenstva a riaditeľ divízie TG

Na čele divízie TG stojí Ing. Zdeno Kuna, ktorý v oblasti technologického staviteľstva pôsobí od roku 1983. Svoju kariéru začal v spoločnosti Hydrostav, kde pripravoval a neskôr riadil výstavbu tranzitného plynovodu a mnohých súvisiacich projektov. Technologické projekty riadil na Slovensku, Ukrajine, v Čechách aj v Poľsku.

Juraj Kotúč

predseda predstavenstva, generálny riaditeľ

Na prácu sa nepozerá cez kubíky, ale cez financie. Tak vedie spoločnosť k dosahovaniu stanovených cieľov a popri tom riadi jej fungovanie a zodpovedá za ostatných vedúcich pracovníkov. Rád spája nespojiteľné celky a tvrdí, že alchýmiou nie je len dokončiť stavbu, ale zhotoviť ju v dohodnutej cene, termíne a kvalite.

"Lebo každý orchester potrebuje svojho dirigenta."
Juraj Kotúč

Ivana Pániková

obchodný manažér

Naša obchodná manažérka pripravuje cenové ponuky, komunikuje s investormi a verejnými obstarávateľmi, koordinuje prípravu podkladov, plánuje, organizuje a sleduje otvorené zákazky.

Marek Žuffa

podpredseda predatavenstva a finančný riaditeľ

Dvanásť rokov pracoval v oblasti auditu, dnes riadi našu ekonomicko-finančnú oblasť, vedie účtovno-administratívny a kontrolingový tím. Je konštruktívny a racionálny profesionál, ktorý vždy pristupuje k práci s kľudom a rozvahou.

Jozef Biroš

projektový manažér, divízia CB

Na svojej práci má najradšej rôznorodosť a to, že každý deň na stavbe prináša nové výzvy. Jozef Biroš je náš projektový manažér, ktorý momentálne stojí pri realizácii viacerých projektov divízie civilných budov.

Michal Bedaj

člen predstavenstva a riaditeľ divízie CB

Divíziu CB vedie Ing. Michal Bedaj, ktorý v oblasti pozemného staviteľstva pôsobí od roku 2006. Svoju profesionálnu kariéru začínal ako majster, neskôr stavbyvedúci, vedúci hospodárskeho strediska a riaditeľ divízie. V spoločnosti SYTIQ zároveň vykonáva pozíciu člena predstavenstva.

16 rokov v stavebnom odvetví
Michal Bedaj

Martin Katuša

manažér technického úseku, Divízia CB

Vždy rýchly a spoľahlivý. Martin Katuša je manažér technického úseku pozemných stavieb a na starosti má všetko od rozpočtov cez riadenie prípravy projektov až po komunikáciu s investormi a asistenciu pri realizácii stavieb.

“Čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra.”
Martin Katuša

Matúš Tkáč

projektový manažér, divízia CB

Zodpovedá za plánovanie a dohľad nad stavebnými projektami od ich začiatku až po koniec. Dozoruje rozpočty, časové harmonogramy, koordinuje subdodávateľov, dodržiavanie noriem, bezpečnosť na stavbe aj získavanie potrebných povolení.