21. November 2022

Študenti STU na návšteve stavby

Ovocné sady

V bratislavskej Trnávke vzniká nová rezidenčná štvrť, ktorú v združení so spoločnosťou Strabag s.r.o. staviame pre J&T Real Estate, a.s. Projekt Ovocné sady sa skladá z 2. etáp, v ktorých spolu postupne vzniká 10 bytových a 1 aparmánový dom, centrálny park s detským ihriskom a polozapustená podzemná garáž. Moderná architektúra so železobetónovou konštrukciou poskytne bývanie pre 1027 rodín s plnohodnotným sociálnym vybavením a množstvom zelene a priestoru na aktívne trávenie voľného času.

Vzhľadom na jeho veľkosť a špecifiká, je projekt ideálnym miestom na spoznávanie stavebných postupov, a tak sme začiatkom októbra 2022 privítali na stavbe dve skupiny študentov 5. ročníka Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity, ktorých zameranie je technológia stavieb.

Pred vstupom na stavenisko

Náš stavbyvedúci, Adam Hyka, privítal na Ovocných sadoch 49 študentov, s ktorými si hneď na začiatku prešiel základné pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri pohybe na stavenisku. V dočasnej zasadačke, zriadenej v bunkovisku, sme študentom najprv ukázali celkovú situáciu výstavby, rozdelenie projektu na jednotlivé etapy a postupnosť výstavby objektov s ich statickým a technickým riešením. Vysvetlili sme im ako funguje spolupráca v rámci združenia, ako sa riešia prípadné nezhody aj zmeny voči projektovanému stavu.

Keďže rozbehnutý projekt, sme im chceli predstaviť od úplného začiatku, rozprávali sme sa aj o tom, aký je postup pri prípravách staveniska od prichystania bunkoviska, cez skládkovanie a výstavbu vežových žeriavov. Vysvetlili sme im tiež, že bytové domy staviame na území bývalého ramena Dunaja a tak bolo potrebné niektoré z objektov založiť na pilóty v kombinácii so základovou doskou alebo základovými pásmi. Po teoretickej príprave sme, vyzbrojení reflexnými vestami a prilbami, pokračovali na stavenisko.

Od skeletu po hotové bytové domy

Študenti si mohli prezrieť už hotovú a skolaudovanú prvú etapu, ktorá pozostáva zo 6 bytových domov. Odtiaľ sme sa presunuli do rozpracovanej druhej etapy, kde sme im ukázali aktuálny stav výstavby aj špecifiká pri realizácií bývania neďaleko letiska, kde sa kladie dôraz na vyššiu akustickú odolnosť použitím okien s izolačnými trojsklami.

V bytovej časti mohli budúci stavbári vidieť typické podlažie. Spoločne sme si prešli funkciu medzibytových železobetónových stien, ktoré tvoria nosný systém objektu a tiež vnútorné bytové priečky a stupačky s rozvodmi vody, cirkulácie, kanalizácie, vzduchotechniky, vykurovania a elektriny. Následne sme študentov vzali na obhliadku technického zázemia objektu s objasnením spôsobu vykurovania samostatnou kotolňou v každom z objektov.

Cestou k ďalšej etape, sme študentom ukázali priestory materskej školy, park, vonkajšie parkovacie státia a protihlukovú stenu, ktorá zabezpečuje ochranu zo strany diaľnice. Na poslednej etape, ktorá bola v danej chvíli iba vo fáze skeletu, mohli študenti vidieť rozpracovanosť stavby, ktorá nám dovolila vysvetliť im nosný systém objektov a použitie isokorbov na balkónoch. Vysvetlili sme im práce, ktoré budú ďalej nasledovať ako murovanie nenosných a deliacich stien, montáž vnútorných rozvodov a okien, izolácia striech a podobne. Taktiež sme im objasnili, že stavba je rozdelená na 2 dilatačné celky a základová doska pozostáva z 23 pracovných záberov, ktoré bolo z dôvodu zmrašťovania a postupu výstavby potrebné betónovať šachovnicovo a s odstupom času určeným statikom.

Pri žeriavoch sme študentom demonštrovali proces ich výstavby a spôsob ich založenia na základovú dosku položením na kríž s protiváhami. V priamom prenose sme si tiež stihli pozrieť priebeh betonáže od návozu materiálu domiešavačom, cez jeho sypanie, zdvihnutie žeriavom a následné uloženie betónu do predpripraveného debnenia stien.

Teória aj prax

Aby boli informácie čo najhodnotnejšie a najcelistvejšie, na záver sme so študentmi diskutovali o dopadoch momentálnej trhovej, ekonomickej a politickej situácie na výstavbu. Rozprávali sme sa napríklad o zvyšovaní cien materiálov a ich vplyve na ekonomiku stavby ale tiež o riešení dlhých čakacích dôb na stavebné materiály.

Vďaka množstvu otázok, ktoré sme od študentov dostávali veríme, že intenzívna dvojhodinová exkurzia im dotvorila svet stavebníctva, ktorý už dobre poznajú z teoretickej stránky. Pre nás v SYTIQ bolo cťou stretnúť mladých ľudí so zápalom pre remeslo a veríme, že niektorých z nich možno v budúcnosti privítame aj v našom tíme.