Hromadná podzemná garáž a mierové námestie

Podieľame sa na výstavbe jedného z pätice najväčších projektov mesta Malacky v tomto desaťročí.

Hromadná podzemná garáž so 60 parkovacími miestami pre verejnosť nadväzuje na výstavbu polyfunkčnej budovy Severín. Súčasťou stavebných prác je tiež vybudovanie nových verejných toaliet so samostatným vchodom.

Po dokončení stropnej dosky, začíname budovať nové pešie námestie, ktoré bude situované na streche podzemnej garáže.

 • PODPÍSANIE ZMLUVY
  Preberáme stavenisko.
 • ZAČÍNAME S VÝSTAVBOU
  Realizujeme prvé výkopové práce.
 • DOKONČENIE ZÁKLADOVEJ DOSKY
  A teraz už len hore!
 • DOKONČENIE GARÁŽE
  Ukončili sme výstavbu hromadnej podzemnej garáže.
 • ZAČÍNAME PRÁCE NA NOVOM NÁMESTÍ
  Prebiehajú stavebné práce na novom námestí.
 • Tu sme Dokončené UKONČENIE VŠETKÝCH STAVEBNÝCH PRÁC
  Nová podzemná garáž ako aj nové námestie je dokončené a plnej prevádzke.

Námestie ide do finále

12. 07. 2023

Počas leta sme začali finalizovať námestie nad garážou. Čaká nás dokončenie dlažby, nerezových sietí, bezpečnostných skiel a fontány. Už onedlho sa obyvatelia mesta Malacky môžu tešiť na otvorenie prvej časti námestia, ktoré sa nachádza pred mestským úradom.

12. 07. 2023

Garáž dokončená!

08. 03. 2023

Hromadná garáž v Malackách je hotová! Kým čakáme na vydanie kolaudačného rozhodnutia, testujeme parkovací a navigačný systém a investorovi, ktorým je mesto Malacky, odovzdávame kompletnú projektovú dokumentáciu so všetkými skúškami a revíziami.

08. 03. 2023

Garáž ide do finále

13. 12. 2022

Po realizácii vzduchotechniky, zdravotechniky, elektroništalácií, výťahu, požiarneho, parkovacieho a navigačného systému, sme krátko pred Vianocami odovzdali projekt hromadnej mestskej garáže v Malackách investorovi. Naďalej pokračujeme na prácach na námestí.

13. 12. 2022

Dokončenie strechy garáže

19. 10. 2022

Kým v garáži Malacky realizujeme rozvody elektriny, vzduchotechniky a zdravotechniky, na jej streche začíname prípravné práce na stavbu nového námestia. Čistíme strop pred pokládkou tepelných a hydroizolácií a pripravujeme tiež montáž stĺpov pavilónu.

19. 10. 2022

Začíname s realizáciou konštrukcie námestia

08. 09. 2022

08. 09. 2022

Dokončujeme strop podzemného podlažia

31. 08. 2022

Na podzemnej garáži v Malackách debníme a armujeme strop prvého podzemného podlažia. Realizujeme tiež zvislé železobetónové konštrukcie - stĺpy, obvodové a vnútorné steny. V priebehu tohto mesiaca plánujeme dokončiť celý skelet, spätné zásypy aj prípojky.

31. 08. 2022

Paženie osadené

10. 05. 2022

Na výstavbu podzemnej garáže v Malackách využívame záporové paženie stavebnej jamy, ktoré zostane postavené do doby, kým nedokončíme strop prvého podzemného podlažia. Zároveň realizujeme odkop zeminy a betonáž pod základovou doskou.

10. 05. 2022

Začíname s výstavbou

14. 04. 2022

Náš tím začal v apríli s výkopovými prácami na výstavbu garáže so 60 parkovacími miestami, ktorej súčasťou budú aj verejné toalety so samostatným vchodom a príprava objektu na ďalšiu fázu.

14. 04. 2022