Základom nášho úspechu, sú tí správni ľudia

Monika Peťovská

vedúci oddelenia controllingu

Sleduje ekonomiku stavieb, kontroluje a vyhodnocuje výkony, náklady a ich aktuálny stav sumarizuje do finančno-ekonomických prehľadov. Súčasťou jej práce je tiež príprava a spracovanie finančného reportingu za spoločnosť ako celok.

Všetko, čo sa na stavbách deje má svoj dôvod, dôležité však je, správne sa pýtať.
Monika Peťovská

Ivana Pániková

obchodný manažér

Naša obchodná manažérka pripravuje cenové ponuky, komunikuje s investormi a verejnými obstarávateľmi, koordinuje prípravu podkladov, plánuje, organizuje a sleduje otvorené zákazky.

Róbert Čorba

vedúci právneho oddelenia

Náš advokát a vedúci právneho oddelenia sa v stavebníctve pohybuje už od roku 2014 a ovláda medzinárodné pravidlá žltej aj červenej FIDIC knihy, ktoré určujú štandardy, postupy a pravidlá pri realizácii stavieb.

Mikuláš Čurik

člen predstavenstva a obchodný riaditeľ

Člen predstavenstva a náš obchodný riaditeľ, ktorý má na starosti súťaže, verejné obstarávanie, negociácie s investormi a prípravu zmlúv k projektom. Svoju kariéru začal v mediálnom prostredí, no od roku 2013 pracuje v stavebnej oblasti. Tých, ktorí s ním sedia za jedným stolom, prekvapí pozitívnym myslením a štipkou elegantného humoru.

Marek Žuffa

podpredseda predstavenstva a finančný riaditeľ

Dvanásť rokov pracoval v oblasti auditu, dnes riadi našu ekonomicko-finančnú oblasť, vedie účtovno-administratívny a kontrolingový tím. Je konštruktívny a racionálny profesionál, ktorý vždy pristupuje k práci s kľudom a rozvahou.

Martina Adamkovičová

personálna riaditeľka

Naša personálna riaditeľka sa stará o obsadzovanie voľných pracovných pozícií, uzatváranie pracovných zmlúv, dohliada na mzdové účtovníctvo a na všetky činnosti súvisiace s existujúcimi pracovnými pomermi. V oblasti personalistiky má bohaté skúsenosti a v práci má rada výzvy, rôznorodosť a možnosť učiť sa nové veci.

Michal Bedaj

člen predstavenstva a riaditeľ divízie CB

Divíziu CB vedie Ing. Michal Bedaj, ktorý v oblasti pozemného staviteľstva pôsobí od roku 2006. Svoju profesionálnu kariéru začínal ako majster, neskôr stavbyvedúci, vedúci hospodárskeho strediska a riaditeľ divízie. V spoločnosti SYTIQ zároveň vykonáva pozíciu člena predstavenstva.

16 rokov v stavebnom odvetví
Michal Bedaj

Zdeno Kuna

člen predstavenstva a riaditeľ divízie TG

Na čele divízie TG stojí Ing. Zdeno Kuna, ktorý v oblasti technologického staviteľstva pôsobí od roku 1983. Svoju kariéru začal v spoločnosti Hydrostav, kde pripravoval a neskôr riadil výstavbu tranzitného plynovodu a mnohých súvisiacich projektov. Technologické projekty riadil na Slovensku, Ukrajine, v Čechách aj v Poľsku.

Pavol Chlebana

projektový manažér, divízia CB

Zodpovedá za stavebné projekty od začiatku výstavby až po ich odovzdanie. V rámci každého projektu sleduje dodržiavanie kvality, zmluvných miľníkov a plnenie ekonomických cieľov. Je konštruktívnou a profesionálnou oporou stavebného tímu, no nechýba mu ani ľudskosť a zmysel pre humor.

Matúš Tkáč

oblastný riaditeľ, divízia CB

Zodpovedá za plánovanie a dohľad nad stavebnými projektami od ich začiatku až po koniec. Dozoruje rozpočty, časové harmonogramy, koordinuje subdodávateľov, dodržiavanie noriem, bezpečnosť na stavbe aj získavanie potrebných povolení.

Ladislav Demeter

vedúci oddelenia reklamácií

Oddelenie reklamácií vedie Ladislav Demeter, ktorý svoje dlhoročné skúsenosti z vedenia controllingu pretavil do tvorby a fungovania novnovzniknutého oddelenia.

”Spokojnosť ide ruka v ruke s kvalitou”
Ladislav Demeter

Peter Šidelský

oblastný riaditeľ, divízia CB

Koordinuje stavby, dohliada na dodržiavanie harmonogramov, riadi subdodávateľov a stará sa o to, aby pozemné stavby rástli v súlade s požiadavkami investora. Svojmu tímu sa vždy snaží vytvárať prostredie, v ktorom môžu pracovať nerušene a na 110%.

Juraj Kotúč

predseda predstavenstva, generálny riaditeľ

Na prácu sa nepozerá cez kubíky, ale cez financie. Tak vedie spoločnosť k dosahovaniu stanovených cieľov a popri tom riadi jej fungovanie a zodpovedá za ostatných vedúcich pracovníkov. Rád spája nespojiteľné celky a tvrdí, že alchýmiou nie je len dokončiť stavbu, ale zhotoviť ju v dohodnutej cene, termíne a kvalite.

"Lebo každý orchester potrebuje svojho dirigenta."
Juraj Kotúč