O našej spoločnosti

SYTIQ a.s. je výsledkom spojenia ľudí, ktorí v stavebnom biznise úspešne dlhodobo pôsobia. Manažéri s rokmi skúseností, spolu s odborníkmi na prípravu a realizáciu pozemných, líniových a technologických stavieb sa spojili a dnes tvoria spoločnosť, ktorej dôverujú najväčší developeri, mestá, župy aj technologickí klienti.

Nevyhnutnou súčasťou modernej stavebnej spoločnosti, ktorá pre svojich obchodných partnerov realizuje projekty najvyššej kvality, sú aj skúsení manažéri z oblasti personalistiky, financií, obchodu, bezpečnosti a informačných technológií.

"Za krátke obdobie sa nám podarilo presvedčiť zadávateľov ale aj najväčších hráčov na trhu, že sme spoľahlivý partner so schopnosťou doručiť výsledný produkt vždy vo vysokom štandarde.“

Juraj Kotúč, generálny riaditeľ

Naše zameranie

SYTIQ realizuje výstavbu pozemných aj technologických stavieb. Projektové teamy v našej spoločnosti majú bohaté skúsenosti aj s infraštruktúrnymi projektami a líniovými stavbami. Stavebné projekty vykonávame podľa klientom zvolených štandardov (FIDIC, FIDIC E&M, EPC Turnkey) a v prípade že to daný projekt vyžaduje, realizujeme stavebné projekty v súlade so štandardami BREEAM, LEED.

Pozemné stavby

V oblasti pozemného staviteľstva realizujeme výstavbu administratívnych projektov, nákupných centier, priemyselných projektov – výrobných a skladových hál. Výstavba obytných budov a rezidenčných projektov, prevažne bytových komplexov patrí medzi jadro stavebného portfólia Sytiq. Rezidenčné aj administratívne projekty SYTIQ realizuje v rozsahu podľa priania zákazníka – Shell and core aj komplexná realizácia vrátane Fit-out.

Technologické stavby

V oblasti technologického staviteľstva realizujeme projekty súvisiace s distribúciou a skladovaním plynu, ropy a produktov na báze uhľovodíkov, ďalej projekty spojené s energetikou, hlavne ide o výrobu a distribúciu el. energie, ako aj projekty súvisiace s vodnými dielami a ich údržbou. V tejto oblasti máme bohaté skúsenosti s budovaním líniových stavieb na plynovodoch a ropovodoch aj so súvisiacou infraštruktúrou – kompresorové stanice, meracie stanice, zásobníky na ropné produkty a pod. Technologické projekty realizujeme pre zákazníka podľa jeho požiadaviek podľa štandardov FIDIC, EPC Turnkey, Design-build a pod.

Manažment a štruktúra spoločnosti

Vlastníkmi spoločnosti a všetkých vydaných akcií sú manažéri, ktorí Sytiq založili a dodnes ho riadia. Generálny riaditeľ Juraj Kotúč, obchodný riaditeľ Mikuláš Čurik, riaditeľ divízie CB Michal Bedaj a riaditeľ divízie TG Zdeno Kuna sú zároveň v predstavenstve a spolu s tímom profesionálov z oblasti stavebníctva a riadenia stavieb sa radi postarajú aj o realizáciu vášho projektu.

Jadro stavebných aktivít tvoria dve divízie. TG je zameraná na realizáciu technologických projektov a CB na projekty z oblastí pozemného staviteľstva.

Juraj Kotúč

predseda predstavenstva, generálny riaditeľ

Juraj Kotúč

Marek Žuffa

podpredseda predstavenstva, finančný riaditeľ

Marek Žuffa

Mikuláš Čurik

člen predstaventva, obchodný riaditeľ

Mikuláš Čurik

Michal Bedaj

člen predstavenstva, riaditeľ divízie CB

Michal Bedaj

Zdeno Kuna

člen predstavenstva, riaditeľ divízie TG

Zdeno Kuna

Martina Adamkovičová

personálna riaditeľka

Martina Adamkovičová

Certifikáty a oprávnenia

 • Certifikát STN EN ISO 3834

  Pre výrobu regulačných a meracích staníc plynu, kompresorové stanice, čerpacie stanice, energetické zariadenia, elektrárne, kotly, veľkokapacitné nádrže, oceľové zvárané konštrukcie a pod.

 • CERTIFIKÁT STN EN ISO 14 001

  Pre splnenie požiadaviek systému environmentálneho manažérstva v oblastiach výstavby inžinierskych, priemyselných, občianskych vodohospodárskych a dopravných stavieb vrátane mostov a tunelov. Výstavby plynovodov, produktovodov, kompresorových a čerpacích staníc a pod

 • Certifikát STN EN ISO 9001

  Pre splnenie požiadaviek manažérstva kvality v oblastiach výstavby inžinierskych, priemyselných, občianskych vodohospodárskych a dopravných stavieb vrátane mostov a tunelov. Výstavby plynovodov, produktovodov, kompresorových a čerpacích staníc a pod.

 • Certifikát STN ISO 45001

  Pre splnenie požiadaviek systému manažérstva BOZP v oblastiach výstavby inžinierskych, priemyselných, občianskych vodohospodárskych a dopravných stavieb vrátane mostov a tunelov. Výstavby plynovodov, produktovodov, kompresorových a čerpacích staníc a pod.

 • Oprávnenie

  Pre odborné prehliadky, odborné skúšky a opravy plynových zariadení.

 • Oprávnenie

  Pre odborné prehliadky, odborné skúšky a opravy tlakových zariadení.

 • Oprávnenie

  V zmysle banského zákona pre odborné prehliadky, odborné skúšky a opravy plynových zariadení.

 • Oprávnenie

  V zmysle banského zákona pre odborné prehliadky, odborné skúšky a opravy tlakových zariadení

 • Oprávnenie TI ČR plyn

  Pre montáže, opravy, revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení.

 • Oprávnenie TI ČR elektro

  Pre montáže, opravy, revízie a skúšky elektrických zariadení.

 • EMAS

  Osvedčenie o registrácii EMAS (schéma Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit).

 • SCC certifikát

  Certifikát bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia pre petrochemický priemysel. Certifikát SCC zaisťuje dôveryhodnosť, že nebezpečné práce vykonávajú kompetentné organizácie s kvalifikovaným personálom a s profesionálnym riadením bezpečnosti.

Životné prostredie a etika

 • Environmentálne vyhlásenie

 • Kódex spravania

 • Aktualizované environmentálne vyhlásenie 2022