Ochrana osobných údajov

Súbory cookie

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je v protokole HTTP malé množstvo stavových dát, ktoré WWW server pošle webovému prehliadaču súčasne s prehliadanou webovou stránkou daného webového sídla, ktorý prehliadaná webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si predmetný web na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú napr. jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve web stránky alebo jej prehliadaní už nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies pre :

  • lepšie prispôsobenie záujmom návštevníkov,
  • rýchlu odozvu – prenos dát
  • analytiku
  • informácie o vašej návšteve a aktivite na našom webovom sídle
  • a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ochrana osobných údajov

Každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený iba ak dotknutý užívateľ udelil súhlas na základe jasných a úplných informácií o účele ich spracovania; za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu. To nebráni technickému uloženiu údajov alebo prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje užívateľ.

Ako vymazať súbory cookie

Cookies sa ukladajú v počítači užívateľa a z tohto sa prenášajú na našu webovú stránku. Preto užívateľ má plnú kontrolu nad používaním cookies. Prostredníctvom zmeny nastavení vo vašom internetovom prehliadači môžete prenos cookies deaktivovať alebo obmedziť. Už uložené cookies môžete kedykoľvek vymazať. Zároveň si internetový prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste cookies znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako dlho budeme uchovávať údaje z prehliadania

doba spracúvania osobných údajov – v súlade so zákonom stanovenou lehotou podľa účelu spracúvania osobných údajov, pričom po jej uplynutí budú údaje zlikvidované v súlade s príslušnými právnymi predpismi

Odvolanie súhlasu

V prípade ak spracúvame vaše údaje na základe vášho súhlasu je možné tento súhlas kedykoľvek odvolať alebo namietať podaním podnetu na mailovú adresu: info@sytiq.com

  • IS evidencia obchodných partnerov

  • IS kamerový systém (oprávnený áujem)

  • IS personalistika a mzdy – uchádzači o zamestnanie

  • IS účtovné doklady

  • IS správa registratúry