Obchodný dom Dunaj

Obchodný dom Dunaj patrí od roku 2000 medzi národné kultúrne pamiatky. S citom a rešpektom pristupujeme k úlohám, ktoré sú pred nami a ktoré chátrajúce budovy premenia na nové miesto pre verejnosť.

Pre investora CTP Invest SK, spol. s r.o. realizujeme búracie práce a hrubú stavbu obchodného domu na Námestí SNP v Bratislave. Cieľom rekonštrukcie je zveladiť dva pôvodné objekty a vytvoriť energeticky efektívny a udržateľný objekt podľa medzinárodnej certifikácie BREEAM. Súčasťou objektu budú maloobchodné, reštauračné, klubové, kancelárske aj apartmánové priestory.

 • Podpísanie zmluvy
  Tešíme sa, že budeme súčasťou obnovy ikonickej budovy v centre Bratislavy.
 • Začíname s rekonštrukciou
  Pripravili sme stavenisko, postavili žeriav a začíname s búracími prácami.
 • Tu sme Dokončili sme búracie práce
  Objekt sme pripravili a ďalšie práce môžu začať.
 • Hrubá stavba je hotová
  Čoskoro sa začne črtať nový OD Dunaj.
 • Otvára sa OD Dunaj
  Bratislava sa môže tešiť zo staro-novej ikony, ktorá bola zrekonštruovaná s rešpektom a citom.

Brouk&Babka

01. 03. 2024

Po ukončení búracích prác na Dome odievania, sa púšťame do rekonštrukcie historicky významného objektu Brouk&Babka, kde sme vyčistili poschodia, odstránili vnútorné priečky a rozobrali neautentickú fasádu, ktorá na objekte pribudla pri rekonštrukcii v 90. rokoch. Pokračovať budeme čistením od nepôvodných nánosov a montážou požiarnej nádrže v pivnici. V najbližších mesiacoch sa vymenia okná a bude sa rekonštrukovať fasáda do pôvodnej podoby z roku 1936. Dve susediace a spojené budovy spolu tvoria objekt, ktorý je dnes známy pod názvom Obchodný dom Dunaj.

01. 03. 2024

Milánske steny

19. 02. 2024

V podzemí Domu odievania, ktoré kedysi slúžilo ako sklad, sa pri pôvodnej výstavbe využila technológia známa ako milánske steny, ktoré tvoria paženie celého objektu. Steny sa plánujú zrevitalizovať a priznať vizuálne tak doplnia obrovský podzemný priestor, pre ktorý investor plánuje zaujímavé využitie.

19. 02. 2024

Dom Odievania v číslach

14. 02. 2024

Pri rekonštrukcii časti OD Dunaj, známej ako Dom Odievania, sme odstránili 2.200 ton betónu, 5.400 ton starých tehál, 800 ton ocele a 400 ton zmiešaného odpadu. Búracie práce sú k dnešnému dňu ukončené a my sa teraz venujeme budovaniu prvých nových konštrukcií v podzemí, aby sme sa začiatkom jari dostali na úroveň zeme.

14. 02. 2024

Rekonštrukcia OD Dunaj napreduje

09. 02. 2024

09. 02. 2024

Búranie môže začať

25. 07. 2023

Odstránili sme vnútorné priečky a strešné vrstvy. Zároveň sme demontovali strojovne, kotolne a pôvodnú vzduchotechniku. Práce aktuálne prebiehajú na mladšom objekte situovanom po pravej strane, ktorý je historicky známy ako Dom odievania.

25. 07. 2023

Žeriav stojí

24. 06. 2023

S rekonštrukciou OD Dunaj nám pomáha žeriav s váhou 75 ton a ramenom s dĺžkou 55 metrov. Kvôli nepriaznivým poveternostným podmienkam a obmedzenému priestoru, trvala jeho montáž až 3 dni. V tejto chvíli je na svojom mieste a pohybuje sa vo vyhradenom úseku, ktorý zabezpečí ochranu verejnosti a chodcov, keďže práce prebiehajú v samom centre bratislavského Starého Mesta.

24. 06. 2023

Pripravili sme stavenisko a začíname! Postavili sme ochranný tunel pre chodcov a začali s vypratávaním objektu, demontážou priečok a stien, eskalátorov aj výťahov.

15. 06. 2023

15. 06. 2023