Rekonštrukcia areálu

Hlavný stavebný objekt má rozlohu 1 600m2 a areálové komunikácie viac než 11 000m2. Spoločne budú poskytovať zázemie na skladovanie stavebnín a tiež ako kancelárske priestory pre administratívnych zamestnancov spoločnosti.

Multifunkčná hala má slúžiť ako predajné, skladovacie, plánovacie aj výdajné miesto stavebných materiálov a farieb. V administratívnej časti, ktorá sa nachádza na prvom nadzemnom podlaží, bude umiestnené zákaznícke centrum s predajňou, kanceláriami a sociálnymi zariadeniami. Súčasťou projektu sú tiež komunikácie a parkovacie plochy pre osobné aj nákladné vozidlá.

 • PODPÍSANIE ZMLUVY
  Preberáme stavenisko.
 • ZAČÍNAME BÚRAŤ
  Realizujeme prvé búracie práce.
 • DOKONČENIE ZÁKLADOVEJ DOSKY
  A teraz už nová hala môže rásť!
 • Práca na interéry a komunikáciach
  Predajno skladová hala bude už čoskoro dokončená.
 • DOKONČENIE STAVEBNÝCH PRÁC
  Ukončujeme posledné stavebné práce.
 • Tu sme Dokončené UVEDENIE DO PREVÁDZKY
  Nová predajno skladová hala ako aj celý areál je dokončený.

Postupné dokončovanie

15. 08. 2023

Momentálne prebieha realizácia spevnených plôch a daždovej kanalizácie vrátane zásypu retenčnej nádrže. V objekte haly sme zhotovili priemyselnú podlahu a prebehla tiež kontrola strechy.

15. 08. 2023

Hala je postavená

01. 08. 2023

Máme za sebou výstavbu haly s fasádou z trapézových plechov a skladaného sendvičového opláštenia.

01. 08. 2023