Rekonštrukcia štúdií RTVS

Zrekonštruovali sme časť interiérových priestorov Rozhlasu a televízie Slovenska v bratislavskej Mlynskej doline.

V objekte postavenom v druhej polovici 20. storočia sme pracovali na obnove niekoľkých nahrávacích štúdií, technických pracovísk, kancelárií, komunikačných priestorov a sociálneho zariadenia.

Súčasťou rekonštrukcie bola tiež obnova strojovne vzduchotechniky, úpravy elektroinštalácií, vykurovania, chladenia a zdravotechniky.

Vďaka rekonštrukcii bolo vytvorené nové kreatívne centrum s experimentálnym štúdiom, v ktorého interiéri boli využité a priznané pôvodné tehly a vytvorená šatňa pre účinkujúcich a sklad rekvizít.

Rekonštrukcia nahrávacích štúdií

Nové kreatívne centrum s experimentálnym štúdiom

Obnova strojovne vzdychotechniky

Kancelárie, schodisko a toalety

Celková rekonštrukcia trvala 10 mesiacov a nový fit out dostalo 1014 metrov štvorcových.