Šport aréna

Staviame tréningový komplex, ktorého dominantou bude hokejová hala a tiež hala pre kolektívne športy a silovo-kondičný tréning.

Okrem dvoch hál, bude nová šport aréna v Malackách poskytovať tiež priestor pre regeneráciu a ubytovanie pre športovcov.

Základný kameň sme spolu s primátorom mesta poklepali v októbri 2022. Odhadovaný čas výstavby je 24 mesiacov a koncom roka 2024 sa tak profesionálni športovci aj široká verejnosť môžu tešiť na moderný priestor pre aktívny oddych.

 • PODPÍSANIE ZMLUVY
  Preberáme stavenisko.
 • ZAČÍNAME S VÝSTAVBOU
  Poklepanie základového kameňa a začíname s terénnymi úpravami.
 • DOKONČENIE ZÁKLADOVEJ DOSKY
  A stavba môže rásť.
 • Tu sme DOKONČENIE HRUBEJ STAVBY
  Ukončili sme výstavbu skeletu a začíname pracovať na interiéroch.
 • DOKONČENIE VŠETKÝCH STAVEBNÝCH PRÁC
  Nová športová aréna je pripravené na kolaudáciu.
 • SPUSTENIE PREVÁDZKY
  Nová športová aréna je otvorená!

Dovŕšenie najvyššieho bodu stavby

20. 11. 2023

Objekt sme uzatvorili a v novembri sme dosiahli glajchu. Pri tejto príležitosti sme na stavbe privítali primátora, mestských poslancov aj zástupcov športovcov a previedli sme ich vstupnou halou, šatňami, ubytovacou a reštauračnou časťou, no najmä miestom kde bude stáť ľadová plocha a multifunkčné ihriská.

20. 11. 2023

Čoskoro uzatvárame objekt

11. 08. 2023

Počas leta sme naviezli panely na opláštenie haly a zrealizovali pokládku strešných trapézových plechov. Pokračujeme v prácach na oceľovej konštrukcii a monolitickom skelete, aby sme v nasledujúcich mesiacoch mohli objekt uzatvoriť z vonkajšej strany.

11. 08. 2023

Steny prvého podlažia sú hotové

28. 04. 2023

V marci sme pokračovali realizáciou hydroizolácie podlahových dosiek, betonážou stien 1. nadzemného podlažia, armovaním podlahových dosiek haly, debnením a armovaním pavlačových dosiek aj montážou oceľovej konštrukcie v časti, kde bude stáť ľadová plocha.

28. 04. 2023

Začíname s výstavbou

25. 01. 2023

Po dokončení terénnych úprav sme vyliali podkladové betóny a zrealizovali ležatú kanalizáciu pod objektom prístavby. Nasledovala betonáž základových pásov haly a zasypávanie výkopov kanalizácie.

25. 01. 2023

Po poklepaní základného kameňa sa púšťame do výstavby multifunkčnej športovej arény v Malackách

05. 10. 2022

Tréningový komplex s hokejovou halou a halou pre kolektívne športy by sme mali dokončiť o 24 mesiacov. Profesionálni športovci aj široká verejnosť v bratislavskom kraji a okolí sa môže začať tešiť.

05. 10. 2022