Úrad Geodézie, Kartografie a Katastra

Hospodárnosť budovy UGKK pomôžeme zlepšiť zateplením obvodových múrov aj výmenou strešných konštrukcií.

Na Chlumeckého ulici v Bratislave pracujeme na zateplení budovy Úradu geodézie, kartografie a katastra SR a tiež na pridružených prácach, akými sú výsadba novej zelene, realizácia závlahového systému, výmena exteriérového osvetlenia a úprava časti spevnených plôch.

 • PODPÍSANIE ZMLUVY
  Preberáme stavenisko.
 • ZAČATIE S REKONŠTRUKCIOU
  Realizujeme prvé stavebné práce.
 • REKONŠTRUKCIA STRECHY A FASÁDY
  Priebeh rekonštrukčných prác.
 • Tu sme Dokončené DOKONČENIE REKOŇSTRUKČNÝCH PRÁC
  Rekonštrukcia Úradu Geodézie, Kartografie a Katastra je dokončená.

Úrad Geodézie, Kartografie a Katastra dokončený

30. 01. 2023

30. 01. 2023

Stavebné práce sú ukončene

27. 01. 2023

Budova je zateplená, má novú fasádnu omietku aj strešný plášť. Strechu átria sme dokončili pokládkou skalničkového kobercu, zrealizovali sme závlahový systém aj výsev novej trávy v exteriéri. Prebehla tiež úprava spevnených plôch, pokládka novej dlažby a obkladu stien pri vstupoch.

27. 01. 2023

Vytvárame energeticky efektívnejší priestor

23. 08. 2022

Zdemontovanie hliníkového obkladu a zateplenie minerálnou vlnou, odstránenie pôvodných strešných konštrukcií a ich nahradenie novými - tieto aktivity urobia z budovy geodézie, kartografie a katastra SR, ktorá bola postavená v 70. rokoch minulého storočia, energeticky efektívnejší priestor, ktorý inštitúcii zníži prevádzkové náklady aj jej dopad na životné prostredie. Okrem zatepľovacích prác, realizujeme v okolí objektu aj závlahový systém, výmenu exteriérového osvetlenia, výsadbu novej zelene a úpravu časti komunikácií.

23. 08. 2022

Začatie prác

05. 07. 2022

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR sa rozhodol zefektívniť energetickú hospodárnosť budovy a dosiahnuť zníženie spotreby energie. V tomto úsilí mu pomáhame a od septembra minulého roka pracujeme na zateplení administratívnej budovy a pridružených prácach na Chlumeckého ulici v Bratislave.

05. 07. 2022