Centrum komunitných soc. služieb

V košickej mestskej časti Krásna staviame Centrum komunitných sociálnych služieb s kapacitou 46 miest.

Centrum komunitných sociálnych služieb staviame pre magistrát mesta Košice. Predpokladaná doba výstavby je 18 mesiacov a prví klienti by sa mohli v novom objekte zabývať už koncom roku 2022.

 • Podpísanie zmluvy
  Preberáme stavenisko.
 • Začíname s výstavbou
  Realizujeme prvé výkopové práce.
 • Dokončenie základovej dosky
  A teraz už len hore!
 • Dokončenie hrubej stavby
  Ukončili sme výstavbu skeletu a začíname pracovať na interiéroch.
 • Dokončenie stavebných prác
  Centrum komunitných služieb je pripravené na kolaudáciu.
 • Dokončené Spustenie prevádzky
  V novom objekte sa môžu zabývať prví klienti.

Budova je dokončená

21. 11. 2022

Budova Centra komunitných sociálnych služieb je hotová. Mesto Košice ju v týchto dňoch zariaďuje nábytkom a my dokončujeme chodníky a sadové úpravy na južnej strane objektu, kde vytvoríme menší park s fontánou a altánkom.

21. 11. 2022

Stavba napreduje

18. 07. 2022

Dokončujeme fasádu a exteriérové komunikácie. V interiéroch prebieha realizácia obkladov a montáž koncových zariadení sanity, vykurovania a elektroinštalácií.

18. 07. 2022

Dokončenie hrubej stavby

28. 10. 2021

Hrubá stavba Centra komunitných sociálnych služieb v Košiciach už stojí. V týchto dňoch realizujeme murovanie vnútorných priečok a začíname s rozvodmi vody, kanalizácie, elektroinštalácií, vykurovania aj strešného plášťa budovy.

28. 10. 2021

Práce na základovej doske

06. 07. 2021

Objekt je založený na základových pásoch a pred samotným betónovaním základovej dosky sme realizovali tukovú, dažďovú a splaškovú kanalizáciu a obsyp objektu. V týchto chvíľach už usilovne murujeme nosné časti.

06. 07. 2021

Začíname s výstavbou Centra komunitných sociálnych služieb. Predpokladaná doba výstavby je 18 mesiacov.

10. 05. 2021

10. 05. 2021