Eurovea City

Na nábreží Dunaja, na mieste niekdajšej industriálnej zóny, staviame dva objekty Eurovea City.

Eurovea Tower
Projektu Eurovea City bude s  výškou 168 m dominovať prvý mrakodrap na Slovensku. Elegantná stavba s  ladnými krivkami bude ozdobou siluety mesta. Eurovea Tower ponúkne 45 poschodí a 389 bytov.

Pribinova Y
Táto budova má všetky vlastnosti generácie označovanej tým istým písmenom. Čisté línie, nadčasový dizajn, najmodernejšie technológie a  dokonalá funkčnosť sú spoločnými menovateľmi nového administratívneho centra. Miestom na oddych v  pracovnom zhone sa stane nielen nábrežný park, ale aj 5 unikátnych strešných terás s  výhľadom na Dunaj.

 • Podpísanie zmluvy
  Projekt sme získali v konkurencii 22 stavebných firiem.
 • Začiatok výstavby
  Začali sme s betonážou základovej dosky.
 • Dokončenie základovej dosky
  Základová doska sa skladala z 52 samostatných záberov.
 • Dosiahli sme prízemie
  Dostať sa z podzemných podlaží je vždy významný milník. Sme na úrovni zeme.
 • Tu sme Dokončenie hrubej stavby Pribinova Y
  14 nadzemných poschodí administratívnej budovy je hotových!
 • Dokončenie hrubej stavby Eurovea Tower
  Dosiahli sme výšku 187 metrov. Prvý slovenský mrakodrap je realitou.

Betonáž na objekte Pribinova Y je hotová

25. 05. 2022

Betonáž na objekte Pribinova Y je hotová. Na posledný strop sme použili približne 33m³ betónu a na pomoc sme si prizvali aj vežový žeriav a bádie, v ktorých betón stúpal hore na 14. poschodie. Kus krásnej roboty na administratívnej časti je takmer hotový a mrakodrap Eurovea Tower ďalej rastie

25. 05. 2022

Stavba je ako symfónia

12. 05. 2022

12. 05. 2022

Dokončujeme predposledné poschodie Pribinova Y

18. 02. 2022

V týchto dňoch realizujeme predposledné (trináste) poschodie administratívnej budovy Pribinova Y v Eurovea City. Popri ňom pracujeme na zabezpečení protipovodňovej ochrany, ktorá sa napojí na existujúcu mestskú infraštruktúru na nábreží Dunaja.

Počas výstavby novej štvrte Eurovea City dodržiavame všetky štandardy certifikácie Breeam a objekt Pribinova Y realizujeme na najvyššiu úroveň certifikátu označenú ako “outstanding”.

18. 02. 2022

Eurovea Tower je vo svojej polovičnej výške

31. 01. 2022

31. 01. 2022

Pribinova Y & Eurovea Tower rastú

01. 09. 2021

Na objekte Pribinova Y v Eurovea City sme dokončili 4 podzemné a 5 nadzemných podlaží, ktoré budú slúžiť ako parking pre administratívnu časť. Mrakodrap Eurovea Tower má zrealizované 11. podlažie.

01. 09. 2021

Dokončenie montáže veterného štítu na mrakodrape

01. 09. 2021

01. 09. 2021

Pribinova Y je na treťom zo štrnástich podlaží

24. 06. 2021

Vyliali sme viac ako 8.000 m³ betónu, zabudovali 5.600 ton armatúry a sme na 3. nadzemnom podlaží administratívnej budovy Pribinova Y.

24. 06. 2021

Mrakodrap Eurovea Tower

24. 06. 2021

Už siaha do výšky 8. podlažia. Osadená je stacionárna pumpa na betón a chystá sa tiež montáž veterného štítu, ktorý sa bude nasádzať od 10. podlažia vyššie.

24. 06. 2021

Sme na úrovni prízemia a teraz už ideme do výšky!

22. 03. 2021

22. 03. 2021

Začíname pracovať na zvislých konštrukciách

01. 09. 2021

Na projekte Pribinova Y začíname pracovať na zvislých konštrukciách a 8 metrových stĺpoch prízemného podlažia. Okrem administratívnej budovy, vzniká v Eurovea City aj prvý slovenský mrakodrap V súčasnosti sa realizujú tri 15 metrové stĺpy, ktoré budú jeho dominantou.

01. 09. 2021

Eurovea City rýchlo napreduje

25. 01. 2021

V novom administratívnom objekte Pribinova Y už pracujeme na 1. a 2. podzemnom podlaží. Prvý slovenský mrakodrap Eurovea Tower je na úrovni prízemia a čoskoro začne rásť do výšky.

25. 01. 2021

Podzemné podlažia dostávajú formu

17. 12. 2020

V týchto dňoch realizujeme vodorovné a zvislé prvky na 2. podlaží suterénu a začíname tiež s betonážou stropov. Do Vianoc plánujeme ešte odliať dve časti stropu 1. podzemného podlažia, ktoré bude potom slúžiť na kotvenie nosných stĺpov.

17. 12. 2020

Dokončili sme betónovanie základovej dosky a začíname s výstavbou prvých podzemných podlaží.

03. 11. 2020

03. 11. 2020

24 hodín nepretržitej betonáže

22. 09. 2020

200 domiešavačov priviezlo 1600 kubíkov betónu, ktorý sme liali nepretržite takmer 24 hodín. Tak vznikla najväčšia časť základovej dosky objektu Pribinova Y v Eurovea City.

22. 09. 2020

Prebrali sme stavenisko a začíname s výstavbou základovej dosky

15. 06. 2020

15. 06. 2020