Mestská plaváreň v Michalovciach

ZMODERNIZOVALI SME MESTSKÚ PLAVÁREŇ Z OSEMDESIATYCH ROKOV

V meste Michalovce sme obnovili mestskú plaváreň. Súčasťou rekonštrukcie nebola iba realizácia novej strechy, fasády a exteriéru, ale aj výmena pôvodnej technológie, inštalácia nového solárneho systému a sáun.

 • Podísanie zmluvy
  Preberáme pôvodný objekt plavárne.
 • Začíname s rekonštrukciou
  Prebiehajú búracie práce a demontáž technológie.
 • Dokončenie sanačných prác
  Železobetónové konštrukcie boli poškodené vplyvom vlhkosti a chloridov.
 • Dokončenie rekonštrukcie
  Plaváreň je hotová a pripravená na kolaudáciu.
 • Dokončené Otvorenie zrekonštruovaného bazéna
  Michalovce majú novú plaváreň.

Dokončené

29. 05. 2023

Práce na projekte sme ukončili v apríli 2023. Po úspešnej kolaudácii sa verejnosť, plavecké kluby aj profesionálni športovci môžu tešiť na novú, modernú mestskú plaváreň.

29. 05. 2023

Technické riešenia

29. 05. 2023

Okrem zmodernizovanej úpravárne vody, vzduchotechniky a vykurovania, pribudol v plavárni tiež solárny systém, ktorý slúži na ohrev pitnej vody aj vody v 3 nových bazénoch.

29. 05. 2023

Osadenie nových technológii

29. 11. 2022

Na plavárni dokončujeme hydroizoláciu strechy a práce na prevetrávanej aj presklenej fasáde. Po uzatvorení objektu pokračujeme s realizáciou obkladov a dlažieb a tiež s montážou sáun a technológií.

29. 11. 2022

Stavba napreduje

16. 06. 2022

Stavba prebehla dôkladnou diagnostikou a návrhom ďalšieho procesu výstavby. Ukončili sa základy prístavby a prebieha montáž fasád, rozvodov a bazénovej technológie.

16. 06. 2022

Michalovce, začíname!

23. 11. 2021

Po prevzatí staveniska sme začali s búracími prácami a demontážou pôvodnej technológie bazéna. Objekt zároveň pripravujeme na sanáciu poškodených železobetónových konštrukcií a na murovacie práce.

23. 11. 2021