Mestská plaváreň v Michalovciach

Modernizujeme mestskú plaváreň z osemdesiatych rokov

V meste Michalovce pracujeme na projekte obnovy mestskej plavárne. Rekonštrukcia by mala prebiehať 18 mesiacov a prvých plavcov pravdepodobne privíta už v lete 2023.

 • Podísanie zmluvy
  Preberáme pôvodný objekt plavárne.
 • Začíname s rekonštrukciou
  Prebiehajú búracie práce a demontáž technológie.
 • Dokončenie sanačných prác
  Železobetónové konštrukcie boli poškodené vplyvom vlhkosti a chloridov.
 • Dokončenie rekonštrukcie
  Plaváreň je hotová a pripravená na kolaudáciu.
 • Otvorenie zrekonštruovaného bazéna
  Michalovce majú novú plaváreň.

Osadenie nových technológii

29. 11. 2022

Na plavárni dokončujeme hydroizoláciu strechy a práce na prevetrávanej aj presklenej fasáde. Po uzatvorení objektu pokračujeme s realizáciou obkladov a dlažieb a tiež s montážou sáun a technológií.

29. 11. 2022

Stavba napreduje

16. 06. 2022

Stavba prebehla dôkladnou diagnostikou a návrhom ďalšieho procesu výstavby. Ukončili sa základy prístavby a prebieha montáž fasád, rozvodov a bazénovej technológie.

16. 06. 2022

Michalovce, začíname!

23. 11. 2021

Po prevzatí staveniska sme začali s búracími prácami a demontážou pôvodnej technológie bazéna. Objekt zároveň pripravujeme na sanáciu poškodených železobetónových konštrukcií a na murovacie práce.

23. 11. 2021