Eperia Prešov

Rozšírenie existujúceho nákupného centra na východom Slovensku

Výstavba druhej etapy nákupného centra v Prešove, ktorým sa Eperia rozšírila o ďalších 11 000 m2. Okrem hrubej stavby sme realizovali aj pridružené stavebné práce a výstavbu samostatne stojaceho objektu rýchleho občerstvenia.

 • PODPÍSANIE ZMLUVY
  Preberáme stavenisko a začíname s výstavbou.
 • ZAČIATOK VÝSTAVBY
  Začíname s výkopovými prácami.
 • DOKONČENIE ZÁKLADOVEJ DOSKY
  Začíname pracovať na zvislých stĺpoch.
 • Dosiahli sme prízemie
  Odteraz pracujeme nad úrovňou zeme.
 • Dokončenie hrubej stavby
  Začíname pracovať na interiéroch a výstavbe kinosály.
 • Dokončené Dokončenie stavebných prác
  Nová, väčšia Eperia je hotová!

Dokončenie a otvorenie shopping centra

05. 11. 2021

Po 660 dňoch sme ukončili výstavbu 2. etapy obchodného centra EPERIA SHOPPING MALL v Prešove, na ktorej sa vystriedalo viac než 1530 pracovníkov. Oficiálne otvorenie prevádzok aj kina prebehlo v septembri.

05. 11. 2021

Prevádzka rýchleho občerstvenia je dokončená

05. 11. 2021

V rámci 2. etapy obchodného centra, pribudla do Prešova aj prevádzka rýchleho občerstvenia Burger King. Stavba, ktorú sme realizovali, bola odovzdaná a dnes už nový nájomca pracuje na zariadení prevádzky, ktorú plánuje otvoriť na jar 2022.

05. 11. 2021

Dokončovacie práce

28. 07. 2021

Dokončujeme komunikácie, spevnené plochy aj posledné povrchové úpravy v podzemnej garáži. Finalizujeme interiérové obklady, dlažby a začíname osádzať zdravotechnické vybavenie. Taktiež dokončujeme posledné stavebné úpravy nových kinosál.

28. 07. 2021

Ideme do záverečnej fázy

03. 03. 2021

Dokončili sme oceľovú konštrukciu kín a svetlíkov, potery podláh, zatepľovací systém v garážovom dome aj hrubé rozvody zdravotechniky. Čaká nás ešte finalizácia spevnených plôch a komunikácií a taktiež terénne úpravy nového parku, ktorý pri EPERII vznikne.

03. 03. 2021

Skelet budúcich kín je dokončený

02. 09. 2020

Železobetónový skelet je hotový a montujeme oceľovú konštrukciu na mieste, kde budú onedlho kiná. Pokračovať budeme s murovaním, omietkami, zateplením a zdravotechnikou.

02. 09. 2020

Rastieme

19. 06. 2020

Na východe Slovenska rastie pod našimi rukami ďalšia stavba. Druhá etapa obchodno-zábavného centra EPERIA SHOPPING MALL v Prešove má už hotové podzemné podlažia a v súčasnosti pracujeme na zhotovení železo-betónového skeletu a na realizácií zvislých a stropných konštrukcií.

19. 06. 2020