Osadenie nových technológii

29. 11. 2022

Na plavárni dokončujeme hydroizoláciu strechy a práce na prevetrávanej aj presklenej fasáde. Po uzatvorení objektu pokračujeme s realizáciou obkladov a dlažieb a tiež s montážou sáun a technológií.

Na plavárni dokončujeme hydroizoláciu strechy a práce na prevetrávanej aj presklenej fasáde. Po uzatvorení objektu pokračujeme s realizáciou obkladov a dlažieb a tiež s montážou sáun a technológií. Mestská plaváreň v Michalovciach

29. 11. 2022

Budova je dokončená

21. 11. 2022

Budova Centra komunitných sociálnych služieb je hotová. Mesto Košice ju v týchto dňoch zariaďuje nábytkom a my dokončujeme chodníky a sadové úpravy na južnej strane objektu, kde vytvoríme menší park s fontánou a altánkom.

Budova Centra komunitných sociálnych služieb je hotová. Mesto Košice ju v týchto dňoch zariaďuje nábytkom a my dokončujeme chodníky a sadové úpravy na južnej strane objektu, kde vytvoríme menší park s fontánou a altánkom. Centrum komunitných soc. služieb

21. 11. 2022

Hrubá stavba je uzatvorená pred zimou

02. 11. 2022

Hrubá stavba druhej etapa rezidenčného projektu Ovocné sady v bratislavskej Trnávke je vodotesne uzavretá. Namontovali sme totiž okná a zaizolovali strechu. Zároveň sme dokončili rozvody elektriny, kúrenia, vzduchotechniky aj zdravotechniky. V týchto chvíľach už realizujeme omietky, potery, priečky a práce na fasáde.

02. 11. 2022