Hľadáme asistentku manažmentu spoločnosti

Dovŕšenie najvyššieho bodu stavby

20. 11. 2023

Objekt sme uzatvorili a v novembri sme dosiahli glajchu. Pri tejto príležitosti sme na stavbe privítali primátora, mestských poslancov aj zástupcov športovcov a previedli sme ich vstupnou halou, šatňami, ubytovacou a reštauračnou časťou, no najmä miestom kde bude stáť ľadová plocha a multifunkčné ihriská.

20. 11. 2023