Úrad Geodézie, Kartografie a Katastra dokončený

30. 01. 2023

30. 01. 2023

Stavebné práce sú ukončene

27. 01. 2023

Budova je zateplená, má novú fasádnu omietku aj strešný plášť. Strechu átria sme dokončili pokládkou skalničkového kobercu, zrealizovali sme závlahový systém aj výsev novej trávy v exteriéri. Prebehla tiež úprava spevnených plôch, pokládka novej dlažby a obkladu stien pri vstupoch.

Budova je zateplená, má novú fasádnu omietku aj strešný plášť. Strechu átria sme dokončili pokládkou skalničkového kobercu, zrealizovali sme závlahový systém aj výsev novej trávy v exteriéri. Prebehla tiež úprava spevnených plôch, pokládka novej dlažby a obkladu stien pri vstupoch. Úrad Geodézie, Kartografie a Katastra

27. 01. 2023