Kontrolór kvality stavebných projektov

Brouk&Babka

01. 03. 2024

Po ukončení búracích prác na Dome odievania, sa púšťame do rekonštrukcie historicky významného objektu Brouk&Babka, kde sme vyčistili poschodia, odstránili vnútorné priečky a rozobrali neautentickú fasádu, ktorá na objekte pribudla pri rekonštrukcii v 90. rokoch. Pokračovať budeme čistením od nepôvodných nánosov a montážou požiarnej nádrže v pivnici. V najbližších mesiacoch sa vymenia okná a bude sa rekonštrukovať fasáda do pôvodnej podoby z roku 1936. Dve susediace a spojené budovy spolu tvoria objekt, ktorý je dnes známy pod názvom Obchodný dom Dunaj.

01. 03. 2024

Dom Odievania v číslach

14. 02. 2024

Pri rekonštrukcii časti OD Dunaj, známej ako Dom Odievania, sme odstránili 2.200 ton betónu, 5.400 ton starých tehál, 800 ton ocele a 400 ton zmiešaného odpadu. Búracie práce sú k dnešnému dňu ukončené a my sa teraz venujeme budovaniu prvých nových konštrukcií v podzemí, aby sme sa začiatkom jari dostali na úroveň zeme.

14. 02. 2024

Rekonštrukcia OD Dunaj napreduje

09. 02. 2024

09. 02. 2024