Hľadáme projektového manažéra pre Prešovský/ Košický kraj

Dom Odievania v číslach

14. 02. 2024

Pri rekonštrukcii časti OD Dunaj, známej ako Dom Odievania, sme odstránili 2.200 ton betónu, 5.400 ton starých tehál, 800 ton ocele a 400 ton zmiešaného odpadu. Búracie práce sú k dnešnému dňu ukončené a my sa teraz venujeme budovaniu prvých nových konštrukcií v podzemí, aby sme sa začiatkom jari dostali na úroveň zeme.

14. 02. 2024

Rekonštrukcia OD Dunaj napreduje

09. 02. 2024

09. 02. 2024