Aktuálne otvorené pracovné miesta

Hľadáme stavbyvedúceho pre Bratislavský kraj a prípravara stavieb pre Košický kraj.

Postupné dokončovanie

15. 08. 2023

Momentálne prebieha realizácia spevnených plôch a daždovej kanalizácie vrátane zásypu retenčnej nádrže. V objekte haly sme zhotovili priemyselnú podlahu a prebehla tiež kontrola strechy.

15. 08. 2023

Čoskoro uzatvárame objekt

11. 08. 2023

Počas leta sme naviezli panely na opláštenie haly a zrealizovali pokládku strešných trapézových plechov. Pokračujeme v prácach na oceľovej konštrukcii a monolitickom skelete, aby sme v nasledujúcich mesiacoch mohli objekt uzatvoriť z vonkajšej strany.

11. 08. 2023